Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/1 z dnia 23.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/1 z dnia 23.01.2017 r.

Działania realizowane są w ramach projektu „Czas na aktywizację Kobiet” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

 

Załączniki do pobrania:

ZAPYTANIE-OFERTOWE (13) (1)

Zacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego (7) (2)

Zacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego (6) (2)

Zacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego (11) (2)

Zacznik-nr-4-do-zapytania-ofertowego (8) (1)

Zacznik-nr-6-do-zapytania-ofertowego (8) (1)

Zacznik-nr-7-do-zapytania-ofertowego (6) (1)

Zacznik-nr-8-do-zapytania-ofertowego (6) (2)

Zacznik-nr-9-do-zapytania-ofertowego (7) (1)