ZAKOŃCZENIE I NABORU DO PROJEKTU „POMYSŁ- SAMOZATRUDNIENIE”

Informujemy, że w dniu: 28.10.2016 r. zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach I naboru Uczestników do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wyniki oceny formalnej dostępne będą na stronie internetowej www.pomyslzatrudnienie.pl i w biurze projektu oraz wysłane do Uczestników preferowaną formą kontaktu w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia naboru.
Wyniki oceny merytorycznej dostępne będą na stronie internetowej www.pomyslzatrudnienie.pl i w biurze projektu oraz wysłane do Uczestników preferowaną formą kontaktu w terminie do 14 dni roboczych.