Wyniki postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań objętych ofertą zostały wyłonione następujące osoby fizyczne i  podmioty:

1.       Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR Łukasz Rokosz, ul. Kościuszki 73, 39-200 Dębica – zadanie A