Wyniki postępowania ofertowego

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie zadań:  „Poradnictwa zawodowego”: grupowego i indywidualnego w ramach projektu „Czas na aktywizację Kobiet”,  do realizacji zadań objętych ofertą zostały wyłonione następujące osoby fizyczne i podmioty:

  1. Gadziała Agata- zadanie A
  2. Konsorcjum: Lipińska Małgorzata i Starzak Brygida- zadanie B