WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA I LISTA REZYGNACJI (NABÓR PODSTAWOWY I NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż z udziału w projekcie zrezygnowało 15 osób, które złożyło dokumenty rekrutacyjne. Zakończony został także II etap naboru uzupełniającego

W związku z powyższym publikujemy wstępną listę rankingową oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu podczas dotychczasowej realizacji projektu.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA CAŁOŚĆ NABORU

REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CAŁOŚĆ NABORU