WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż na dzień 25.04.2022 r.  pięć osób zrezygnowało z z dalszego kandydowania w procesie rekrutacji do projektu „POWER do biznesu”.

W związku z powyższym publikujemy wstępną listę rankingową (zaktualizowaną po rezygnacjach) oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA PO REZYGNACJACH

REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU