WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA I LISTA REZYGNACJI (NABÓR PODSTAWOWY I NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż z udziału w projekcie zrezygnowało 16 osób, które złożyło dokumenty rekrutacyjne. Zakończony został także III etap naboru uzupełniającego. 

W związku z powyższym publikujemy ostateczną listę rankingową oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu podczas dotychczasowej realizacji projektu.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA CAŁOŚĆ NABORU

REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CAŁOŚĆ NABORU