Skrócenie terminu naboru uzupełniającego

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, że podczas pierwszego dnia naboru uzupełniającego do biura projektu wpłynęło 13 Formularzy Rekrutacyjnych. W związku z powyższym mając na uwadze zapisy Regulaminu rekrutacji uczestników paragraf 7 punkt 4 ISS Projekt Sp. z o.o. skraca termin naboru uzupełniającego. Termin przyjmowania dokumentów upływa w dniu 09.05.2022.