Rekrutacja do projektu „Pomysł – samozatrudnienie”

ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza II nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 12.01.2017 r. do 25.01.2017 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy: bezrobotne Kobiety lub długotrwale bezrobotnych Mężczyzn w wieku powyżej 29 roku życia, mieszkających na terenie miasta Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego, które/którzy w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” nie prowadziły działalności gospodarczej.

Dodatkowe kryteria premiujące!

dla bezrobotnych Kobiet, Mężczyzn długotrwale bezrobotnych będących rolnikami/ członkami rodzin rolnika, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych;
dla bezrobotnych Kobiet, Mężczyzn długotrwale bezrobotnych będących rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

Zdobądź 45 000 zł na założenie i prowadzenie własnej firmy!
To może być Twój pomysł! Zgłoś się do nas!

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.pomyslzatrudnienie.pl zakładka „Do pobrania” i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.