Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy

O projekcie „Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra i ISS Projekt sp. zo.o. Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca  2017 r.

Obszar realizacji projektu: powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne spełniające poniższe kryteria:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • mieszkające na terenie powiatów : tarnowskiego, brzeskiego lub dąbrowskiego,
 • w wieku 30+,
 • pozostające bez zatrudnienia: bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowych Urzędach pracy) lub bierne zawodowo,

Oferujemy:

 • Indywidualne Plany Działania,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Wsparcie motywacyjne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zatrudnienie wspierane,
 • Warsztaty pn. „Kompetencje kluczowe – obsługa komputera”,
 • Szkolenia/kursy zawodowe,
 • Staże zawodowe – średnio 6 m-cy,
 • Stypendia za warsztaty z kompetencji kluczowych (5,46 zł/h brutto projektowe), szkoleniowe (6,46 zł/h brutto projektowe), stażowe (1750,00 zł brutto projektowe).

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać :

Tarnów, ul. Krakowska 13

tel. 533 566 579

14 656 28 00