+100%-

O PROJEKCIEAKTUALNOŚCIFORMY WSPARCIAREKRUTACJADOKUMENTY DO POBRANIAZAPYTANIA OFERTOWEROZEZNANIA CENOWE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Główny cel Projektu to aktywizacja zawodowa i zwiększenie zdolności do zatrudnienia dla 60 osób młodych biernych zawodowo od 15 do 29 roku życia (31K i 29M) zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar Województwa Podkarpackiego zawierając 36 osób z średnich miast w tym 15 osób (25%) z niepełnosprawnościami i 30 osób (50%) z niskimi kwalifikacjami, które należą do tzw. młodzieży NEET (nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniach itp.) poprzez:

1. Ustalenie Indywidualnego Planu Działania przeprowadzenie diagnozy przez psychologa oraz opracowanie/aktualizacja IPD przez Doradcę Zawodowego dla 60 UP. – zidentyfikowane potrzeby i rodzaj wsparcia w Projekcie określenie drogi kariery zawodowej pomoc w wyborze zawodu.

2. Grupowe Poradnictwo Zawodowe – 50 os., Coaching Indywidualny – 40 os. oraz Pośrednictwo Pracy – 60 os. Umiejętność poszukiwania pracy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dostosowana do posiadanych umiejętności i zdobytych kwalifikacji, umiejętność sporządzenia listu motywacyjnego, aktywne poszukiwanie pracy.

3. Szkolenia zawodowe dla min. 56 UP (zgodnie z zapotrzebowaniem Rynku pracy i predyspozycją UP). Nabycie /podniesienie kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych uzyskaniem certyfikatów/uprawnień zgodnych z Wytycznymi w zakresie realizacji…, właściwych do wymagań Rynku Pracy.

4. Staże dla 48 UP – uzupełnienie/nabycie/realizacja doświadczenia zawodowego i zdobycie niezbędnych umiejętności na rynku pracy

Okres realizacji projektu: 1.04.2020-30.09.2021

Wartość projektu: 982 719,70 zł

Dofinansowanie 933 583,71 zł

Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13.11.2020

Harmonogramy Szkoleń Zawodowych

ISS Projekt przedstawia harmonogramy szkoleń zawodowych przewidzianych dla uczestników projektu Projekt Staż 2.

Kadry i płace II

Operator wózka widłowego II

03.11.2020

Harmonogramy Szkoleń Zawodowych

ISS Projekt przedstawia harmonogramy szkoleń zawodowych przewidzianych dla uczestników projektu Projekt Staż 2.

Programista stron www

Kadry i płace z elementami obsługi kasy fiskalnej

12.10.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym VI etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – VI NABÓR

08.10.2020

ISS Projekt ogłasza VI etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 09.10.2020 r. – 12.10.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-11:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

05.10.2020

Harmonogramy Grupowego Poradnictwa Zawodowego

ISS Projekt przedstawia harmonogram grupowego poradnictwa zawodowego dla dwóch grup (20 Uczestników Projektu) realizowanego wsparcia. Jedno spotkanie to 6 godzin zajęć dla uczestników. Łącznie przewidziano 18 godzin wsparcia.

GRUPA 4

GRUPA 5

02.10.2020

Harmonogramy Szkoleń Zawodowych

ISS Projekt przedstawia harmonogramy szkoleń zawodowych przewidzianych dla uczestników projektu Projekt Staż 2.

Pracownik biurowy z modułem kadr i płac II

28.09.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym V etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – V NABÓR

21.09.2020

ISS Projekt ogłasza V etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”.

Mając na uwadze zapisy Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie paragraf 7 punkt 5 do IV etapu naboru Uczestników będą przyjmowane tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno – gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 21.09.2020 r. – 25.09.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

15.09.2020

Harmonogramy Szkoleń Zawodowych

ISS Projekt przedstawia harmonogramy szkoleń zawodowych przewidzianych dla uczestników projektu Projekt Staż 2.

Pracownik biurowy z elementami logistyki

Pracownik biurowy z elementami księgowości

Pracownik biurowy z modułem kadr i płac

Operator wózka widłowego

15.09.2020

Harmonogramy Grupowego Poradnictwa Zawodowego

ISS Projekt przedstawia harmonogram grupowego poradnictwa zawodowego dla jednej grupy (10 Uczestników Projektu) realizowanego wsparcia. Jedno spotkanie to 6 godzin zajęć dla uczestników. Łącznie przewidziano 18 godzin wsparcia.

GRUPA 3

04.09.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym IV etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – IV NABÓR

31.08.2020

ISS Projekt wydłuża IV etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie Projekt Staż 2. Dokumenty będą przyjmowane od 31.08.2020 do 3.09.2020.

Mając na uwadze zapisy Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie paragraf 7 punkt 5 do IV etapu naboru Uczestników będą przyjmowane tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno – gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

19.08.2020

ISS Projekt ogłasza IV etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”.

Mając na uwadze zapisy Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie paragraf 7 punkt 5 do IV etapu naboru Uczestników będą przyjmowane tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno – gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 19.08.2020 r. – 28.08.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

17.08.2020

Harmonogramy Szkoleń Zawodowych

ISS Projekt przedstawia harmonogramy szkoleń zawodowych przewidzianych dla uczestników projektu Projekt Staż 2.

Pracownik biurowy z elementami e-marketingu

Kadry i płace

Pracownik biurowy z obsługą kasy fiskalnej

17.08.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym III etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – III NABÓR

09.08.2020

ISS Projekt ogłasza III etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 10.08.2020 r. – 13.08.2020 r. od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

03.08.2020

Harmonogramy Grupowego Poradnictwa Zawodowego

ISS Projekt przedstawia harmonogram grupowego poradnictwa zawodowego dla dwóch grup (20 Uczestników Projektu) realizowanego wsparcia. Jedno spotkanie to 6 godzin zajęć dla uczestników. Łącznie przewidziano 18 godzin wsparcia.

GRUPA 1

GRUPA 2

20.07.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym II etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – II NABÓR

13.07.2020

ISS Projekt poszukuje do współpracy osobę na stanowisko: Pośrednik pracy w ramach realizacji zadań projektu „Projekt staż 2”.

Obowiązki:

przeprowadzenie indywidualnych spotkań z Uczestnikami projektu
przedstawienie i zaproponowanie każdemu Uczestnikowi projektu ofert do odbycia staży zawodowych oraz ofert pracy
nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów pracodawcami
przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych dla Uczestników projektu.
Wymagania:

wykształcenie wyższe/zawodowe
min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
dyspozycyjność
Warunki:

umowa o pracę na 3/8 etatu
miejsce pracy: Rzeszów, obszar województwa podkarpackiego
wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska
Prosimy o przesłanie CV do dnia 30.07.2020r. na adres biuro@issprojekt.pl lub osobiście w biurze projektu

06.07.2020

ISS Projekt ogłasza II etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 06.07.2020 r. – 17.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

06.07.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym I etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – I NABÓR

19.06.2020

ISS Projekt ogłasza I etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 22.06.2020 r. – 03.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

20.03.2020

ISS Projekt poszukuje do współpracy osobę na stanowisko: Pośrednik pracy w ramach realizacji zadań projektu „Projekt staż 2”.

Obowiązki:

przeprowadzenie indywidualnych spotkań z Uczestnikami projektu
przedstawienie i zaproponowanie każdemu Uczestnikowi projektu ofert do odbycia staży zawodowych oraz ofert pracy
nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów pracodawcami
przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych dla Uczestników projektu.
Wymagania:

wykształcenie wyższe/zawodowe
min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
dyspozycyjność
Warunki:

umowa o pracę na 3/4 etatu
miejsce pracy: Rzeszów, obszar województwa podkarpackiego
wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska
Prosimy o przesłanie CV do dnia 30.03.2020r. na adres biuro@issprojekt.pl lub osobiście w biurze projektu

ZAKRES WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnikom projektu przysługuje wsparcie w postaci:

a). IPD – przeprowadzenie diagnozy przez psychologa oraz opracowanie/ aktualizacja IPD przez doradcę zawodowego dla 60 UP- identyfikacja potrzeb i wybór ścieżki pomocy/wsparcia w Projekcie, określenie ścieżki zawodowej i podnoszenie kompetencji, pomoc w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia,

b). grupowe poradnictwo zawodowe dla 50 UP, Coaching Indywidualny dla 40 UP oraz pośrednictwo pracy dla 60 UP- nabycie umiejętności w poszukiwaniu pracy, pomoc z uzyskaniu przez UP zatrudnienia dopasowanego do posiadanych kwalifikacji i potrzeb, samodzielność na rynku pracy, umiejętność sporządzenia listu motywacyjnego oraz aktywne poszukiwanie pracy.

c). szkoleń zawodowych (wg potrzeb rynku pracy i predyspozycji UP) dla 56 UP nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu/uprawnień wg. Wytycznych w zakresie realizacji…2014-2020) niezbędnych na rynku pracy,

d). Staże dla 48 UP- nabycie/uzupełnienie/realizacja doświadczenia zawodowe i zdobycia praktycznych umiejętności na rynku pracy.

e).   stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów na szkolenia zawodowe i staż.

 1. Rekrutacja Uczestników do projektu będzie składała się z następujących etapów:

a). przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami,

b). ocena formalna kompletności i poprawność wypełnienia dokumentów i spełnienie formalnych kryteriów rekrutacji oraz przyznanie punktów za kryteria dodatkowe (osoby niepełnosprawne – 3 pkt., osoby o niskich kwalifikacjach – 2 pkt., osoby zamieszkujące średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – 1 pkt.).

Ocena formalna dokonywana będzie wg. podstawowych kryteriów systemem 0-1. Niespełnienie jakiegokolwiek z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem na etapie oceny formalnej.

e). ustalenie listy Uczestników projektu – zakwalifikowanych do udziału w projekcie – łącznie 60 Uczestników projektu.

 1. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które spełniają kryteria, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału.
 2. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami oraz założeń zawartych w §3 Regulaminu rekrutacji i udziału.
 3. Informacje dotyczące realizacji projektu, w tym dokumentacja projektowa, wyniki oraz terminy rekrutacji i przedłużenia naboru będą ogłaszane na stronie internetowej www.issprojekt.pl, w biurze projektu, przesłane za pośrednictwem e – mail/telefonicznie.
 4. Dokumentacja projektu, w tym Regulaminy rekrutacji i udziału zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu www.issprojekt.pl (w zakładce do pobrania) oraz w biurze projektu.

 

 1. Uczestnikiem projektu w ramach może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) w wieku 15 -29 lat ;

b) zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 z późn. zmianami);

c) pozostająca bez pracy, tzn. bierna zawodowo (nieposzukująca pracy), w  tym 15 osób z niepełnosprawnościami;

d) nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;

e) nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu;

f) nie prowadzi działalności gospodarczej na własny rachunek;

g) nie posiada gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego użytków rolnych;

h) nie jest zarejestrowana w KRUS jako „domownik”;

i) nie przebywa na płatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim;

j) nie jest objęta zatrudnieniem subsydiowanym;

k) nie należy do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem, o której mowa w §3 pkt. 6 Regulaminu rekrutacji i udziału;

l) która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

2. Do projektu przyjętych zostanie łącznie 60 Uczestników projektu.

3. Dodatkowe punkty przyznawane na etapie rekrutacji:

 • osoby niepełnosprawne – 3pkt.,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 2 pkt.,
 • osoby zamieszkujące średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – 1 pkt.
 1. Przewiduje się udział w projekcie mi.: 15 Uczestników/-czek z niepełnosprawnościami, 30 Uczestników/-cz z niskimi kwalifikacjami, 36 Uczestników/-czek zamieszkujące średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
 2. W projekcie będą mogli uczestniczyć i skorzystać ze wsparcia byli uczestnicy projektów (tzn. osoby, które zakończyły udział we wszystkich przewidzianych formach wsparcia) z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego nr 9 RPO, spełniając wszystkie kryteria naboru.

   

 3. Grupą wyłączoną z objęcia wsparciem jest grupa docelowa określona dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tj:
 • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, – osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu) – osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

29.10.2020

Wyniki Zapytania Ofertowego nr PS2.ZO.5

 

21.10.2020

Świadczenia usług polegających na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych dla 11 Uczestników Projektu „Projekt staż 2”

PS2.ZO.5

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

23.10.2020

Wyniki Zapytania Ofertowego nr PS2.ZO.4

 

13.10.2020

Świadczenia usług polegających na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych dla 11 Uczestników Projektu „Projekt staż 2”

PS2.ZO.4

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

30.09.2020

Wyniki Zapytania Ofertowego nr PS2.ZO.3

 

22.09.2020

Świadczenia usług polegających na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych dla 10 Uczestników Projektu „Projekt staż 2”

PS2.ZO.3

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

11.09.2020

Wyniki Zapytania Ofertowego nr PS2.ZO.2

 

03.09.2020

Świadczenia usług polegających na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych dla 21 Uczestników Projektu „Projekt staż 2”

PS2.ZO.2

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

12.08.2020

Wyniki Zapytania Ofertowego nr PS2.ZO.1

 

04.08.2020

Świadczenia usług polegających na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych dla 7 Uczestników Projektu „Projekt staż 2”

PS2.ZO.1

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

25.06.2020

ISS Projekt Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wynajmu sal na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb (indywidualne doradztwo zawodowe oraz coaching indywidualny)

Szacowanie sale spotkania indywidualne

ISS Projekt Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wynajmu sal na przeprowadzenie identyfikacji potrzeb (indywidualne doradztwo zawodowe oraz coaching indywidualny)

Szacowanie sale spotkania grupowe

22.06.2020
ISS Projekt Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wynajmu sal 

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia Coachingu Indywidualnego

22.06.2020
ISS Projekt Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wynajmu sal 

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – wynajmu sali szkoleniowej do przeprowadzenia Grupowego Poradnictwa zawodowego

22.06.2020

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – obsługa psychologa Indywidualny Plan Działania

22.06.2020

ISS Projekt zaprasza do składania ofert dot. rozeznania rynku – obsługa trenerska doradcy zawodowego Indywidualny Plan Działania