+100%-

O PROJEKCIEAKTUALNOŚCIFORMY WSPARCIAREKRUTACJADOKUMENTY DO POBRANIAZAPYTANIA OFERTOWEROZEZNANIA CENOWE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Główny cel Projektu to aktywizacja zawodowa i zwiększenie zdolności do zatrudnienia dla 60 osób młodych biernych zawodowo od 15 do 29 roku życia (31K i 29M) zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar Województwa Podkarpackiego zawierając 36 osób z średnich miast w tym 15 osób (25%) z niepełnosprawnościami i 30 osób (50%) z niskimi kwalifikacjami, które należą do tzw. młodzieży NEET (nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniach itp.) poprzez:

1. Ustalenie Indywidualnego Planu Działania przeprowadzenie diagnozy przez psychologa oraz opracowanie/aktualizacja IPD przez Doradcę Zawodowego dla 60 UP. – zidentyfikowane potrzeby i rodzaj wsparcia w Projekcie określenie drogi kariery zawodowej pomoc w wyborze zawodu.

2. Grupowe Poradnictwo Zawodowe – 50 os., Coaching Indywidualny – 40 os. oraz Pośrednictwo Pracy – 60 os. Umiejętność poszukiwania pracy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dostosowana do posiadanych umiejętności i zdobytych kwalifikacji, umiejętność sporządzenia listu motywacyjnego, aktywne poszukiwanie pracy.

3. Szkolenia zawodowe dla min. 56 UP (zgodnie z zapotrzebowaniem Rynku pracy i predyspozycją UP). Nabycie /podniesienie kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych uzyskaniem certyfikatów/uprawnień zgodnych z Wytycznymi w zakresie realizacji…, właściwych do wymagań Rynku Pracy.

4. Staże dla 48 UP – uzupełnienie/nabycie/realizacja doświadczenia zawodowego i zdobycie niezbędnych umiejętności na rynku pracy

Okres realizacji projektu: 1.04.2020-30.09.2021

Wartość projektu: 982 719,70 zł

Dofinansowanie 933 583,71 zł

Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12.10.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym VI etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – VI NABÓR

08.10.2020

ISS Projekt ogłasza VI etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 09.10.2020 r. – 12.10.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-11:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

28.09.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym V etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – V NABÓR

21.09.2020

ISS Projekt ogłasza V etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”.

Mając na uwadze zapisy Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie paragraf 7 punkt 5 do IV etapu naboru Uczestników będą przyjmowane tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno – gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 21.09.2020 r. – 25.09.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

04.09.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym IV etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – IV NABÓR

31.08.2020

ISS Projekt wydłuża IV etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie Projekt Staż 2. Dokumenty będą przyjmowane od 31.08.2020 do 3.09.2020.

Mając na uwadze zapisy Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie paragraf 7 punkt 5 do IV etapu naboru Uczestników będą przyjmowane tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno – gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

19.08.2020

ISS Projekt ogłasza IV etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”.

Mając na uwadze zapisy Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie paragraf 7 punkt 5 do IV etapu naboru Uczestników będą przyjmowane tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno – gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 19.08.2020 r. – 28.08.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

17.08.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym III etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – III NABÓR

09.08.2020

ISS Projekt ogłasza III etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 10.08.2020 r. – 13.08.2020 r. od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

20.07.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym II etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – II NABÓR

06.07.2020

ISS Projekt ogłasza II etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 06.07.2020 r. – 17.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

06.07.2020

ISS Projekt przedstawia listę rankingową po zakończonym I etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i przeprowadzenia pierwszej formy wsparcia. 

LISTA RANKINGOWA – I NABÓR

19.06.2020

ISS Projekt ogłasza I etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 22.06.2020 r. – 03.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

20.03.2020

ISS Projekt poszukuje do współpracy osobę na stanowisko: Pośrednik pracy w ramach realizacji zadań projektu „Projekt staż 2”.

Obowiązki:

przeprowadzenie indywidualnych spotkań z Uczestnikami projektu
przedstawienie i zaproponowanie każdemu Uczestnikowi projektu ofert do odbycia staży zawodowych oraz ofert pracy
nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów pracodawcami
przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych dla Uczestników projektu.
Wymagania:

wykształcenie wyższe/zawodowe
min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
dyspozycyjność
Warunki:

umowa o pracę na 3/4 etatu
miejsce pracy: Rzeszów, obszar województwa podkarpackiego
wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska
Prosimy o przesłanie CV do dnia 30.03.2020r. na adres biuro@issprojekt.pl lub osobiście w biurze projektu

ZAKRES WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnikom projektu przysługuje wsparcie w postaci:

a). IPD – przeprowadzenie diagnozy przez psychologa oraz opracowanie/ aktualizacja IPD przez doradcę zawodowego dla 60 UP- identyfikacja potrzeb i wybór ścieżki pomocy/wsparcia w Projekcie, określenie ścieżki zawodowej i podnoszenie kompetencji, pomoc w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia,

b). grupowe poradnictwo zawodowe dla 50 UP, Coaching Indywidualny dla 40 UP oraz pośrednictwo pracy dla 60 UP- nabycie umiejętności w poszukiwaniu pracy, pomoc z uzyskaniu przez UP zatrudnienia dopasowanego do posiadanych kwalifikacji i potrzeb, samodzielność na rynku pracy, umiejętność sporządzenia listu motywacyjnego oraz aktywne poszukiwanie pracy.

c). szkoleń zawodowych (wg potrzeb rynku pracy i predyspozycji UP) dla 56 UP nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu/uprawnień wg. Wytycznych w zakresie realizacji…2014-2020) niezbędnych na rynku pracy,

d). Staże dla 48 UP- nabycie/uzupełnienie/realizacja doświadczenia zawodowe i zdobycia praktycznych umiejętności na rynku pracy.

e).   stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów na szkolenia zawodowe i staż.

 1. Rekrutacja Uczestników do projektu będzie składała się z następujących etapów:

a). przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami,

b). ocena formalna kompletności i poprawność wypełnienia dokumentów i spełnienie formalnych kryteriów rekrutacji oraz przyznanie punktów za kryteria dodatkowe (osoby niepełnosprawne – 3 pkt., osoby o niskich kwalifikacjach – 2 pkt., osoby zamieszkujące średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – 1 pkt.).

Ocena formalna dokonywana będzie wg. podstawowych kryteriów systemem 0-1. Niespełnienie jakiegokolwiek z kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem na etapie oceny formalnej.

e). ustalenie listy Uczestników projektu – zakwalifikowanych do udziału w projekcie – łącznie 60 Uczestników projektu.

 1. Do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które spełniają kryteria, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału.
 2. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami oraz założeń zawartych w §3 Regulaminu rekrutacji i udziału.
 3. Informacje dotyczące realizacji projektu, w tym dokumentacja projektowa, wyniki oraz terminy rekrutacji i przedłużenia naboru będą ogłaszane na stronie internetowej www.issprojekt.pl, w biurze projektu, przesłane za pośrednictwem e – mail/telefonicznie.
 4. Dokumentacja projektu, w tym Regulaminy rekrutacji i udziału zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu www.issprojekt.pl (w zakładce do pobrania) oraz w biurze projektu.

 

 1. Uczestnikiem projektu w ramach może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) w wieku 15 -29 lat ;

b) zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 z późn. zmianami);

c) pozostająca bez pracy, tzn. bierna zawodowo (nieposzukująca pracy), w  tym 15 osób z niepełnosprawnościami;

d) nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;

e) nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu;

f) nie prowadzi działalności gospodarczej na własny rachunek;

g) nie posiada gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego użytków rolnych;

h) nie jest zarejestrowana w KRUS jako „domownik”;

i) nie przebywa na płatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim;

j) nie jest objęta zatrudnieniem subsydiowanym;

k) nie należy do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem, o której mowa w §3 pkt. 6 Regulaminu rekrutacji i udziału;

l) która dostarczy do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

2. Do projektu przyjętych zostanie łącznie 60 Uczestników projektu.

3. Dodatkowe punkty przyznawane na etapie rekrutacji:

 • osoby niepełnosprawne – 3pkt.,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 2 pkt.,
 • osoby zamieszkujące średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – 1 pkt.
 1. Przewiduje się udział w projekcie mi.: 15 Uczestników/-czek z niepełnosprawnościami, 30 Uczestników/-cz z niskimi kwalifikacjami, 36 Uczestników/-czek zamieszkujące średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.
 2. W projekcie będą mogli uczestniczyć i skorzystać ze wsparcia byli uczestnicy projektów (tzn. osoby, które zakończyły udział we wszystkich przewidzianych formach wsparcia) z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego nr 9 RPO, spełniając wszystkie kryteria naboru.

   

 3. Grupą wyłączoną z objęcia wsparciem jest grupa docelowa określona dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tj:
 • osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, – osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu) – osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej – wywodzący się z powyższych grup docelowych.