+100%-

O PROJEKCIEAKTUALNOŚCIFORMY WSPARCIAREKRUTACJADOKUMENTY DO POBRANIAZAPYTANIA OFERTOWEROZEZNANIA CENOWE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Główny cel Projektu to aktywizacja zawodowa i zwiększenie zdolności do zatrudnienia dla 60 osób młodych biernych zawodowo od 15 do 29 roku życia (31K i 29M) zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar Województwa Podkarpackiego zawierając 36 osób z średnich miast w tym 15 osób (25%) z niepełnosprawnościami i 30 osób (50%) z niskimi kwalifikacjami, które należą do tzw. młodzieży NEET (nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniach itp.) poprzez:

1. Ustalenie Indywidualnego Planu Działania przeprowadzenie diagnozy przez psychologa oraz opracowanie/aktualizacja IPD przez Doradcę Zawodowego dla 60 UP. – zidentyfikowane potrzeby i rodzaj wsparcia w Projekcie określenie drogi kariery zawodowej pomoc w wyborze zawodu.

2. Grupowe Poradnictwo Zawodowe – 50 os., Coaching Indywidualny – 40 os. oraz Pośrednictwo Pracy – 60 os. Umiejętność poszukiwania pracy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dostosowana do posiadanych umiejętności i zdobytych kwalifikacji, umiejętność sporządzenia listu motywacyjnego, aktywne poszukiwanie pracy.

3. Szkolenia zawodowe dla min. 56 UP (zgodnie z zapotrzebowaniem Rynku pracy i predyspozycją UP). Nabycie /podniesienie kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych uzyskaniem certyfikatów/uprawnień zgodnych z Wytycznymi w zakresie realizacji…, właściwych do wymagań Rynku Pracy.

4. Staże dla 48 UP – uzupełnienie/nabycie/realizacja doświadczenia zawodowego i zdobycie niezbędnych umiejętności na rynku pracy

Okres realizacji projektu: 1.04.2020-30.09.2021

Wartość projektu: 982 719,70 zł

Dofinansowanie 933 583,71 zł

Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

06.07.2020

ISS Projekt ogłasza II etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 06.07.2020 r. – 17.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

19.06.2020

ISS Projekt ogłasza I etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 22.06.2020 r. – 03.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

20.03.2020

ISS Projekt poszukuje do współpracy osobę na stanowisko: Pośrednik pracy w ramach realizacji zadań projektu „Projekt staż 2”.

Obowiązki:

przeprowadzenie indywidualnych spotkań z Uczestnikami projektu
przedstawienie i zaproponowanie każdemu Uczestnikowi projektu ofert do odbycia staży zawodowych oraz ofert pracy
nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów pracodawcami
przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych dla Uczestników projektu.
Wymagania:

wykształcenie wyższe/zawodowe
min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
dyspozycyjność
Warunki:

umowa o pracę na 3/4 etatu
miejsce pracy: Rzeszów, obszar województwa podkarpackiego
wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska
Prosimy o przesłanie CV do dnia 30.03.2020r. na adres biuro@issprojekt.pl lub osobiście w biurze projektu