Projekt POWER do biznesu – wydłużona rekrutacja

ISS Projekt informuje, że rekrutacja do projektu „POWER do biznesu” zostaje wydłużona do 8 kwietnia 2022 r.

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • w wieku 18-29 lat;
  • zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg
  • pozostające bez zatrudnienia – osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy,
  • które dostarczą do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Kandydat/ka dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do biura projektu w terminie naboru i wyznaczonych godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

Formularz rekrutacyjny projektu „POWER do biznesu” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE NA STRONIE W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny) przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56, VI piętro.