Projekt „Postaw na samozatrudnienie”

ISS Projekt uprzejmie informuje o zmianie numeru telefonu pod którym udzielane są informacje na temat projektu „Postaw na samozatrudnienie” – Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem 575 115 044 

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne dla potencjalnych uczestników od drugiej połowy stycznia 2018 roku.

Rekrutacja będzie przebiegać w dwóch turach

  • od lutego do marca 2018,
  • od czerwca do lipca 2018.

Grupą docelową są osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w wieku powyżej 29 roku życia będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym należące do minimum 1 z grup):

-osoby długotrwale bezrobotne,

-kobiety,

– osoby od 50 roku życia,

– osoby z niepełnosprawnościami.

Będą to osoby zamieszkujące teren powiatów: niżańskiego, leżajskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego, jasielskiego. 

ISS Projekt planuje objąć wsparciem liczbę 60 osób wśród wszystkich zgłoszonych.

Maksymalna kwota wsparcia (dotacja bezzwrotna) wynosi 24 500,00 zł.

Dodatkowo zostanie przyznane wsparcie pomostowe w wysokości 1850,00 zł miesięcznie.