Pomysł- samozatrudnienie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP

Rusza projekt, w którym uzyskać można wsparcie finansowe w wysokości do 45 000 zł* na założenie własnej firmy!

ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu „Pomysł- samozatrudnienie” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz planowanych naborów udzielane są pod numerem telefonu: 17 555 50 16, 510 964 909 lub w Biurze Projektu w Rzeszowie, przy ul. Słowackiego 24, pok.56, piętro VI.
Projekt skierowany jest do Kobiet oraz osób długotrwale bezrobotnych spełniających następujące warunki:
– w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat);
– mieszkających na terenie miasta Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego;
– posiadających status osoby bezrobotnej;
– nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Dodatkowe kryteria premiujące:
– dla Kobiet, osób długotrwale bezrobotnych będących rolnikami/ członkami rodzin rolnika, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych;
– dla Kobiet, osób długotrwale bezrobotnych będących rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia

*W ramach projektu oferujemy:
– bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakładania firmy i prawidłowego sporządzenia biznes planu;
– bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 24 000zł;
– finansowe wsparcie w wysokości 1750 zł/mc przez okres do 12 miesięcy prowadzenia firmy;
– doradczą pomoc po założeniu firmy;
Dodatkowo oferujemy: zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi.

Zasady rekrutacji i udziału w projekcie oraz formy wsparcia regulować będą Regulaminy.
Strona internetowa projektu: www.pomyslzatrudnienie.pl