OCENA FORMALNA ZŁOŻONYCH BIZNESPLANÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poniżej przedstawiamy listę biznesplanów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Informujemy również, że ocenie formalnej zostało poddanych 42 biznesplanów. Ponadto pragniemy poinformować, że z dniem 07.06.2022 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna złożonej dokumentacji. Wyniki oceny biznesplanów będą opublikowane na stronie internetowej projektu w dniach 13-15.06.2022r.

BIZNESPLANY OCENA FORMALNA