Nabór uczestników/czek w projekcie „Postaw na samozatrudnienie”

I nabór Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Postaw na samozatrudnienie”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 26.02.2018 r. – 09.03.2018 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro.

Szczegółowe informacje na stronie projektu: www.postawnasamozatrudnienie.pl