Kurs komputerowy – Tarnów

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje o trwającej rekrutacji na szkolenie pn. Kurs komputerowy.

Kurs realizowany będzie na terenie miasta Tarnowa (woj. małopolskie) w miesiącach styczeń-marzec 2020 roku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem pod nr telefonu 797 828 425 lub adres mailowy biuro@issprojekt.pl do dnia 31.12.2019 r. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę oraz stanowisko komputerowe dla każdego Uczestnika.

Program szkolenia:

1. Edytor tekstu
– Praca z aplikacją (praca z dokumentami, zwiększanie wydajności pracy); Tworzenie dokumentu (wprowadzanie tekstu, zaznaczanie, edycja); Formatowanie (tekst, akapity, style); Obiekty (tworzenie tabel, formatowanie tabel, obiekty graficzne); Korespondencja seryjna (przygotowanie, wydruki); Przygotowanie wydruków (ustawienia, sprawdzanie dokumentów i drukowanie)

2. Arkusze kalkulacyjne – Użycie aplikacji (praca z arkuszami kalkulacyjnymi, udoskonalanie jakości i wydajności pracy); Komórki (wprowadzanie, zaznaczanie, edycja, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie, usuwanie); Reguły i funkcje (reguły arytmetyczne, funkcje); Formatowanie (liczby/daty, zawartość komórek, wyrównywanie, obramowanie komórek); Wykresy (tworzenie, edycja) Formatowanie arkusza (ustawienia, sprawdzanie i drukowanie)

3. Grafika menadżerska i prezentacyjna – Używanie aplikacji (praca z prezentacjami, zwiększanie wydajności pracy); Tworzenie prezentacji (widoki prezentacji, slajdy, wzorzec slajdu); Tekst (posługiwanie się tekstem, formatowanie, listy, tabele); Wykresy (praca z wykresami, schemat organizacyjny); Obiekty graficzne (wprowadzanie, manipulacja, rysowanie); Przygotowanie pokazu slajdów (przygotowywanie prezentacji, sprawdzanie i uruchamianie prezentacji)

Łącznie 80 godzin szkoleniowych. 

Cena za szkolenie: 2.550 zł / os.