Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/1 z dnia 23.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/1 z dnia 23.01.2017 r. Działania realizowane są w ramach projektu „Czas na aktywizację Kobiet” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.   Załączniki do pobrania: ZAPYTANIE-OFERTOWE (13) (1) Zacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego (7) (2) Zacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego (6) (2) Zacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego (11) (2) Zacznik-nr-4-do-zapytania-ofertowego (8) (1) Zacznik-nr-6-do-zapytania-ofertowego (8)…

POMYSŁ – SAMOZATRUDNIENIE

TO MOŻE BYĆ TWÓJ POMYSŁ! SIĘGNIJ PO 45 000 ZŁ NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE TWOJEJ WŁASNEJ FIRMY ISS PROJEKT Sp. z o.o. oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizujące projekt „Pomysł – samozatrudnienie” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zapraszają bezrobotne kobiety i długotrwale bezrobotnych mężczyzn, którzy ukończyli 30 lat i mieszkają w Rzeszowie lub…