Nabór uczestników/czek w projekcie „Postaw na samozatrudnienie”

I nabór Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Postaw na samozatrudnienie” Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 26.02.2018 r. – 09.03.2018 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro. Szczegółowe informacje na stronie projektu: www.postawnasamozatrudnienie.pl

Projekt „Postaw na samozatrudnienie”

ISS Projekt uprzejmie informuje o zmianie numeru telefonu pod którym udzielane są informacje na temat projektu „Postaw na samozatrudnienie” – Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem 575 115 044  Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne dla potencjalnych uczestników od drugiej połowy stycznia 2018 roku. Rekrutacja będzie przebiegać w dwóch turach od lutego do marca 2018, od czerwca do lipca 2018. Grupą docelową są osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności…