REKRUTACJA do projektu POMYSŁ SAMOZATRUDNIENIE- NABÓR V

  ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza V nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) w ramach V naboru przyjmowane będą w terminie od: 18.05.2017 r. do 31.05.2017 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro.…

Szkolenia językowe oknem na świat

Projekt „Szkolenia językowe oknem na świat” Strona o projekcie www.szkoleniajezykowe.eu ZAPRASZAMY OSOBY: w wieku od 25 roku życia z wykształceniem średnim lub niższym, lub/i w wieku 50 lat i więcej posiadające wykształcenie wyższe pozostające bez pracy przez minimum 6 mies., zamieszkujące teren województwa podkarpackiego OFERUJEMY: bezpłatny kurs językowy wraz z egzaminem, bezpłatne podręczniki do nauki języka, zajęcia 3 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów współfinansowany…

Wyniki postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań objętych ofertą zostały wyłonione następujące osoby fizyczne i  podmioty: 1.       Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR Łukasz Rokosz, ul. Kościuszki 73, 39-200 Dębica – zadanie A

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/2 – wynajem sal

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą   konkurencyjności, opisaną w Wytycznym Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyniki postępowania ofertowego

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie zadań:  „Poradnictwa zawodowego”: grupowego i indywidualnego w ramach projektu „Czas na aktywizację Kobiet”,  do realizacji zadań objętych ofertą zostały wyłonione następujące osoby fizyczne i podmioty: Gadziała Agata- zadanie A Konsorcjum: Lipińska Małgorzata i Starzak Brygida- zadanie B

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/1 z dnia 23.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DI/1 z dnia 23.01.2017 r. Działania realizowane są w ramach projektu „Czas na aktywizację Kobiet” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.   Załączniki do pobrania: ZAPYTANIE-OFERTOWE (13) (1) Zacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego (7) (2) Zacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego (6) (2) Zacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego (11) (2) Zacznik-nr-4-do-zapytania-ofertowego (8) (1) Zacznik-nr-6-do-zapytania-ofertowego (8)…

Rekrutacja do projektu „Pomysł – samozatrudnienie”

ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza II nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 12.01.2017 r. do 25.01.2017 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro. Do udziału w projekcie zapraszamy:…

ZAKOŃCZENIE I NABORU DO PROJEKTU „POMYSŁ- SAMOZATRUDNIENIE”

Informujemy, że w dniu: 28.10.2016 r. zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach I naboru Uczestników do projektu „Pomysł – samozatrudnienie” na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wyniki oceny formalnej dostępne będą na stronie internetowej www.pomyslzatrudnienie.pl i w biurze projektu oraz wysłane do Uczestników preferowaną formą kontaktu w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia naboru. Wyniki oceny merytorycznej dostępne będą na stronie internetowej www.pomyslzatrudnienie.pl i w biurze projektu oraz wysłane do Uczestników…

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DO PROJEKTU „POMYSŁ – SAMOZATRUDNIENIE”

W związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby formularzy zgłoszeniowych ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego PRZEDŁUŻA nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą do 28.10.2016 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro. Do udziału w…

REKRUTACJA W PROJEKCIE „POMYSŁ-SAMOZATRUDNIENIE”

ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 07.10.2016 r. do 21.10.2016 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro. Do udziału w projekcie zapraszamy: bezrobotne…