WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje, iż na dzień 25.04.2022 r.  pięć osób zrezygnowało z z dalszego kandydowania w procesie rekrutacji do projektu „POWER do biznesu”. W związku z powyższym publikujemy wstępną listę rankingową (zaktualizowaną po rezygnacjach) oraz listę rezygnacji Kandydatów/tek na Uczestnika Projektu. WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – AKTUALIZACJA PO REZYGNACJACH REZYGNACJE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – Projekt POWER do biznesu

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „POWER do biznesu”. Ocenie merytorycznej poddano 45 Formularzy rekrutacyjnych pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym. W wyniku oceny merytorycznej 45  Kandydatów/-tek zostało ocenionych pozytywnie (tj. otrzymało min. 50% pkt. w części nr 1 dotyczącej opisu pomysłu oraz min. 50% punktów ogółem). WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWAKandydaci/tki w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia…

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „POWER do biznesu”

ISS Projekt Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zakończeniu w dniu 11.04.2022 r. oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach naboru kandydatów na Uczestników Projektu „POWER do biznesu”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Projekt POWER do biznesu – wydłużona rekrutacja

ISS Projekt informuje, że rekrutacja do projektu „POWER do biznesu” zostaje wydłużona do 8 kwietnia 2022 r. Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria: w wieku 18-29 lat; zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg pozostające bez zatrudnienia – osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, które dostarczą do…

Projekt „POWER do biznesu” – UWAGA ważna informacja nt. kwalifikowalności Uczestników Projektu

W związku z powtarzającymi się pytaniami osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz obowiązkiem potwierdzenia kwalifikowalności uczestników (w szczególności, których status jako osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji Urzędu Pracy jest warunkiem zakwalifikowania do projektu) celem ustalenia owego statusu potencjalnego Uczestnika Projektu, Beneficjent na etapie rekrutacji weryfikował będzie dokumenty z ZUS i KRUS stanowiące m.in. o podstawie tytułu do ubezpieczenia. Weryfikacja będzie przeprowadzona w jeden z poniższych sposobów: Beneficjent na etapie rekrutacji…

Rekrutacja do projektu „POWER do biznesu”

02.03.2022 ISS Projekt Sp. z o.o. ogłasza  nabór do projektu „POWER do biznesu” Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria: w wieku 18-29 lat; zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg pozostające bez zatrudnienia – osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, które dostarczą do biura projektu w terminie…

Rekrutacja na szkolenie e-Urzędnik

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje o trwającej rekrutacji na szkolenie pn. Kurs e-Urzędnik. Kurs realizowany będzie na terenie miasta Tarnowa (woj. małopolskie) w miesiącu lipcu 2020 roku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem pod nr telefonu 797 828 425 lub adres mailowy biuro@issprojekt.pl do dnia 15.07.2020r. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę oraz stanowisko komputerowe dla każdego Uczestnika. Program szkolenia: 1. Techniki informacyjne i komunikacyjne w urzędzie – Techniki…

Rekrutacja do Projektu staż 2

ISS Projekt ogłasza I etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2” Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 22.06.2020 r. – 03.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

Kurs komputerowy – Tarnów

ISS Projekt Sp. z o.o. informuje o trwającej rekrutacji na szkolenie pn. Kurs komputerowy. Kurs realizowany będzie na terenie miasta Tarnowa (woj. małopolskie) w miesiącach maj-lipiec 2020 roku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem pod nr telefonu 797 828 425 lub adres mailowy biuro@issprojekt.pl do dnia 15.05.2020r. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę oraz stanowisko komputerowe dla każdego Uczestnika. Program szkolenia: 1. Edytor tekstu – Praca z aplikacją (praca z…