Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat”.

  ISS Projekt Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat” po zakończonych obradach w dniu 08.09.2017 Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 24 osoby do udziału w projekcie „Szkolenia językowe oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie…

Informacja o wyborze Wykonawcy Zapytanie Ofertowe ISS.PK.1.2017

INFORMACJA O WYBORZE  Nawiązując do zapytania ofertowego nr ISS.PK.1.2017 z dnia 24.08.2017– na obsługę trenerską szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. „Z komputerem za pan brat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Informujemy iż w przeprowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na rozeznanie rynku…

Bezpłatne szkolenia językowe

Przypominamy o ciągłej rekrutacji do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat” ZAPRASZAMY OSOBY: w wieku od 25 roku życia z wykształceniem średnim lub niższym, w wieku 50 lat i więcej posiadających wykształcenie wyższe, pozostające bez pracy przez minimum 6 mies., zamieszkujące teren województwa podkarpackiego OFERUJEMY: bezpłatny kurs językowy wraz z egzaminem, bezpłatne podręczniki do nauki języka, zajęcia 3 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne, wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów współfinansowany…

Nabór uczestników do udziału w bezpłatnym projekcie komputerowym

ISS Projekt Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w chwili obecnej prowadzi ciągły nabór uczestników/czek do bezpłatnego projektu szkoleniowego “Z komputerem za pan brat” zakończonego egzaminem ECCC. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby uczące się, pracujące lub bezrobotne (nieaktywne zawodowo) zamieszkujące teren województwa podkarpackiego które: – mają 25 lat lub więcej i posiadają niskie kwalifikacje (ukończone liceum, technikum, szkoła zawodowa) i/lub – mają 50 lat lub więcej (bez ograniczeń w wykształceniu – po szkole…

Informacja o wyborze – Zapytanie ofertowe 9.3/2017/1 z dnia 08.05.2017

INFORMACJA O WYBORZE  Nawiązując do zapytania ofertowego nr 9.3/2017/1 z dnia 08.05.2017– na zakup i dostawę podręczników na szkolenia językowe w ramach projektu pn. „Szkolenia językowe oknem na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Informujemy iż w przeprowadzonym postępowaniu w odpowiedzi…

TRWA IV NABÓR UCZESTNIKÓW/-CZEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Pomysł – samozatrudnienie” – zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że do dnia 17.05.2017 r. trwa IV nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) w ramach IV naboru przyjmowane są w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki: osoba bezrobotna zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Kobieta bez…