OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

ISS Projekt Sp. z o.o. rozpoczyna nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „POWER do biznesu”. Nabór będzie prowadzony w dniach od 06.07.2022 r. do 13.07.2022 r. O wsparcie może się ubiegać Uczestnik/-czka projektu, który/-a otrzymał/-a wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął/-a prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu. Niezbędną dokumentację należy składać pod adresem: ISS Projekt Sp. z o.o. , 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/56,…