Projekt POWER do biznesu – wydłużona rekrutacja

ISS Projekt informuje, że rekrutacja do projektu „POWER do biznesu” zostaje wydłużona do 8 kwietnia 2022 r. Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria: w wieku 18-29 lat; zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg pozostające bez zatrudnienia – osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, które dostarczą do…

Projekt „POWER do biznesu” – UWAGA ważna informacja nt. kwalifikowalności Uczestników Projektu

W związku z powtarzającymi się pytaniami osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz obowiązkiem potwierdzenia kwalifikowalności uczestników (w szczególności, których status jako osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji Urzędu Pracy jest warunkiem zakwalifikowania do projektu) celem ustalenia owego statusu potencjalnego Uczestnika Projektu, Beneficjent na etapie rekrutacji weryfikował będzie dokumenty z ZUS i KRUS stanowiące m.in. o podstawie tytułu do ubezpieczenia. Weryfikacja będzie przeprowadzona w jeden z poniższych sposobów: Beneficjent na etapie rekrutacji…

Rekrutacja do projektu „POWER do biznesu”

02.03.2022 ISS Projekt Sp. z o.o. ogłasza  nabór do projektu „POWER do biznesu” Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria: w wieku 18-29 lat; zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w szczególności w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze takich jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg pozostające bez zatrudnienia – osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, które dostarczą do biura projektu w terminie…