Rekrutacja do Projektu staż 2

ISS Projekt ogłasza I etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż 2” Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 22.06.2020 r. – 03.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”