Rekrutacja do projektu „Projekt staż”

ISS Projekt ogłasza I etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Projekt staż” Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 28.03.2019 r. – 05.04.2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro. Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu: http://www.issprojekt.pl/projekt-staz/