Nabór uczestników/czek w projekcie „Postaw na samozatrudnienie”

I nabór Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Postaw na samozatrudnienie” Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 26.02.2018 r. – 09.03.2018 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56, VI piętro. Szczegółowe informacje na stronie projektu: www.postawnasamozatrudnienie.pl

Projekt „Postaw na samozatrudnienie”

ISS Projekt uprzejmie informuje o zmianie numeru telefonu pod którym udzielane są informacje na temat projektu „Postaw na samozatrudnienie” – Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem 575 115 044  Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne dla potencjalnych uczestników od drugiej połowy stycznia 2018 roku. Rekrutacja będzie przebiegać w dwóch turach od lutego do marca 2018, od czerwca do lipca 2018. Grupą docelową są osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności…

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat”. -05.01.2018

ISS Projekt Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat” po zakończonych obradach w dniu 05.01.2018 Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 36 osób do udziału w projekcie „Szkolenia językowe oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji…

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat”. -04.01.2018

ISS Projekt Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat” po zakończonych obradach w dniu 04.01.2018 Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 24 osoby do udziału w projekcie „Szkolenia językowe oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji…

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat”. -03.01.2018

ISS Projekt Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat” po zakończonych obradach w dniu 03.01.2018 Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 12 osób do udziału w projekcie „Szkolenia językowe oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji…