Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Z komputerem za pan brat”. – 27.09.2017

Podczas rekrutacji do projektu „Z komputerem za pan brat” w terminie: od 19.09.2017 r. do 25.09.2017 r. do biura projektu wpłynęło 10 formularzy zgłoszeniowych. Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 10 osób do udziału w projekcie „Z komputerem za pan brat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób…

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Z komputerem za pan brat”. – 25.09.2017

Podczas rekrutacji do projektu „Z komputerem za pan brat” w terminie: od 01.08.2017 r. do 18.09.2017r. do biura projektu wpłynęło 20 formularzy zgłoszeniowych. Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 20 osób do udziału w projekcie „Z komputerem za pan brat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w…

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat”. – 18.09.2017 r.

ISS Projekt Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat” po zakończonych obradach w dniu 18.09.2017 Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 12 osób do udziału w projekcie „Szkolenia językowe oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji…

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat”.

ISS Projekt Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat” po zakończonych obradach w dniu 08.09.2017 Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 24 osoby do udziału w projekcie „Szkolenia językowe oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji…

Informacja o wyborze Wykonawcy Zapytanie Ofertowe ISS.PK.1.2017

INFORMACJA O WYBORZE  Nawiązując do zapytania ofertowego nr ISS.PK.1.2017 z dnia 24.08.2017– na obsługę trenerską szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. „Z komputerem za pan brat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Informujemy iż w przeprowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na rozeznanie rynku…