REKRUTACJA W PROJEKCIE „POMYSŁ-SAMOZATRUDNIENIE”

ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Pomysł – samozatrudnienie” na założenie własnej firmy. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 07.10.2016 r. do 21.10.2016 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 lub 61, VI piętro. Do udziału w projekcie zapraszamy: bezrobotne…

POMYSŁ – SAMOZATRUDNIENIE

TO MOŻE BYĆ TWÓJ POMYSŁ! SIĘGNIJ PO 45 000 ZŁ NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE TWOJEJ WŁASNEJ FIRMY ISS PROJEKT Sp. z o.o. oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizujące projekt „Pomysł – samozatrudnienie” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zapraszają bezrobotne kobiety i długotrwale bezrobotnych mężczyzn, którzy ukończyli 30 lat i mieszkają w Rzeszowie lub…

Pomysł- samozatrudnienie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP

Rusza projekt, w którym uzyskać można wsparcie finansowe w wysokości do 45 000 zł* na założenie własnej firmy! ISS Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu „Pomysł- samozatrudnienie” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz planowanych naborów udzielane są pod numerem telefonu:…

INFRASTRUKUTRA B+R działanie 2.1. PO IR – Tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

otwarcie konkursu: 29.07.2016 r. –  zamknięcie konkursu: 31.10.2016 r Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych wraz z kosztami instalacji i uruchomienia. Nabycie robót i materiałów budowlanych. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how. Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej niezbędnej do przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Koszty doradztwa i usług równorzędnych wykorzystywanych na potrzeby projektu. Procent dofinansowania: Eksperymentalne prace rozwojowe: maks. 25%, wydatki inwestycyjne: 50%      …