Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy

O projekcie „Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy” Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra i ISS Projekt sp. zo.o. Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca  2017 r. Obszar realizacji projektu: powiatu…