Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – zapraszamy do współpracy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP   Termin naboru wniosków: 31.08.2015 r. – 31.12.2015 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 PLN Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 PLN Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro- lub małego…