Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat”. -19.10.2017

ISS Projekt Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Szkolenia językowe oknem na świat” po zakończonych obradach w dniu 19.10.2017

Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji formalnej dokumentów zakwalifikowała 12 osób do udziału w projekcie „Szkolenia językowe oknem na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych.

O wynikach rekrutacji uczestnicy zostali powiadomieni telefonicznie i pisemnie.

Informujemy, że rekrutacja na bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe prowadzone przez ISS Projekt w Rzeszowie jest ciągle otwarta. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod nr telefonu: 797 828 425

Lista rankingowa